คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

คลิ้กที่นี่ หรือที่รูปเพื่อเข้าชม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้อง 215 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการประชุม

ร้อยเรียงเรื่องราว

ที่มาของโครงการ สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย เป้าหมาย และประโยชน์

อ่านต่อ

งานวิจัย

งานวิจัยภายใต้โครงการ การสำรวจพื้นที่ตามพระราชดำริ และผลงานวิจัยโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖

อ่านต่อ

กิจกรรม

ชมภาพการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งการสำรวจพื้นที่จากยอดเขาถึงใต้ทะเล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน

อ่านต่อ

หนังสือ

อ่านหนังสืออันเป็นความรู้จากผลงานวิจัยภายในโครงการ ออกเป็นหนังสือเผยแพร่เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน

อ่านต่อ