คู่มือการเรียนรู้แบบออนไลน์ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

คลิ้กที่นี่ หรือที่รูปเพื่อเข้าชม

ร้อยเรียงเรื่องราว

ที่มาของโครงการ สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย เป้าหมาย และประโยชน์

อ่านต่อ

งานวิจัย

งานวิจัยภายใต้โครงการ การสำรวจพื้นที่ตามพระราชดำริ และผลงานวิจัยโครงการต่าง ๆ ในการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖

อ่านต่อ

กิจกรรม

ชมภาพการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งการสำรวจพื้นที่จากยอดเขาถึงใต้ทะเล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน

อ่านต่อ

หนังสือ

อ่านหนังสืออันเป็นความรู้จากผลงานวิจัยภายในโครงการ ออกเป็นหนังสือเผยแพร่เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน

อ่านต่อ