คลิกที่ชื่อค่าย เพื่อชมโครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

| ค่ายเยาวชน 2560 | ค่ายเยาวชน 2562 | ค่ายอุดมศึกษา 2562 | ค่ายรักษ์นก 2562 |
| ค่ายเยาวชน / อุดมศึกษา 2563
| ค่ายเยาวชน / อุดมศึกษา 2564 | ค่ายอุดมศึกษา-อปท. 2565 | ค่ายเยาวชน 2565 |
| ค่ายอุดมศึกษา 2566 | ค่ายเยาวชน 2566 |

นิทรรศการ

| นิทรรศการนกบนเกาะแสมสาร | นิทรรศการแยกขยะรักษ์ทะเลไทย | นิทรรศการ 2565 |


ค่ายเยาวชน อพ.สธ. 2566
ค่ายเยาวชน อพ.สธ. 2560

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

1 วิธีการคัดแยกขยะ

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

2. มาทำความรู้จักขยะกันเถอะ

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

3. เก็บขยะริมทะเล

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

4. นำขยะไปใช้ประโยชน์

ค่ายรักษ์นก-วิธีดูนก 62

บรรยายวิธีการดูนก

ค่ายรักษ์นก-วิธีดูนก 62

อบรม อบต

๑๖ ปีแห่งความหลัง การสำรวจ

เอทานอล
การใช้ประโยชน์

เอทานอล
การผลิตเอทานอลและบิวทานอลด้วยคลอสทริเดียมจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างจากทั่วไป

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม