ค่ายเยาวชน อพ.สธ. 2560 | ค่ายเยาวชน อพ.สธ. 2562 | ค่ายอุดมศึกษา 2562 | ค่ายรักษ์นก 2562 |
โครงการฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น 2565 | ค่ายเยาวชน อพ.สธ. 2565
ค่ายเยาวชน อพ.สธ. 2560

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

1 วิธีการคัดแยกขยะ

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

2. มาทำความรู้จักขยะกันเถอะ

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

3. เก็บขยะริมทะเล

ค่ายรักษ์นก-ขยะและการจัดการ 62

4. นำขยะไปใช้ประโยชน์

ค่ายรักษ์นก-วิธีดูนก 62

บรรยายวิธีการดูนก

ค่ายรักษ์นก-วิธีดูนก 62

อบรม อบต

๑๖ ปีแห่งความหลัง การสำรวจ

เอทานอล
การใช้ประโยชน์

เอทานอล
การผลิตเอทานอลและบิวทานอลด้วยคลอสทริเดียมจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างจากทั่วไป

หน้าหลัก | ร้อยเรียงเรื่องราว | งานวิจัย | กิจกรรม